Terms and Conditions / Sopimus- ja peruutusehdot


Löydät suomenkieliset sopimusehdot englanninkielisen tekstin jälkeen.


-------------------------

NO FEAR SCHOOL - TERMS AND CONDITIONS - Last updated 29.4.2020


1) These terms and conditions apply to online courses provided by Blessed With Love Ltd. Contents, schedule and total price of the service are described in the sign up form. Last updated 29.4.2020


2) The service is provided by Blessed With Love Ltd. Registered office: Blessed With Love Ltd/Daffodil Accounting Ltd, Elstree Studios. Shenley Road. Borehamwood. Herts WD6 1JG. United Kingdom. Primary contact channel: [email protected]


3) Cancellation policy for digital services (inc. online courses) is 14 days. Cancellation period starts when the user signs up for a course.


Cancellation period is voided if user starts using the service before the 14-day period has ended. Service is considered to be in use when the user profile is granted access to course page and user is able to begin the course.


4) The digital service this agreement is referring to is compatible with commonly used modern internet browsers and requires a computer, smart phone or tablet device to be used. It is the responsibility of the user to make sure they have a compatible device and browser to use this service. Service provider is not responsible for possible compatibility issues or for any costs regarding the acquirement of a compatible device and/or program.


5) Every participant will perform the exercises given through this service on their own risk. Participants under the age of 18 need their parent or guardian’s permission. Service provider is not responsible for any possible injury, illness or accident that participants may encounter.


6) Participant will commit to using the service for personal use only and for non-commercial purposes.


7) User account


The services require the user to create an account on the web page. User must provide the required personal information. User is responsible for providing correct and current information. User will choose a username and password for their account.


User account is personal. User must not reveal their login details or give access to their account to a third party. The service provider is not responsible for any unauthorized, inappropriate or illegal use of an account if the login details are shared, guessed, breached or targeted by a program error. If user becomes aware of unauthorized use of their account or that their account details have been compromised the user must immediately notify the service provided. Service provider has the right to shut down use of said account in order to prevent misuse.


8) Rules of conduct and denial of service

User is personally responsible for their actions and messages while using the services. User must use the service in accordance with these terms, existing regulations and general good practice. For example, the service provider holds the following actions as violation of these terms:


- sharing or sending illegal, harmful or offensive content

- spreading or attempting to spread harmful programs and other attempts to harm or breach the systems of the service provider or other users

- infringement of service providers copyright and intellectual property

- any other use of the service which breaks these terms, laws or regulations

- threatening, harassing, bullying or discriminating against other users, people or groups

- impersonating someone or using other users’ login details, or attempting such actShould the service provider assess that a user has broken these terms and/or used the service for any illegal or otherwise forbidden purpose, service provider has the right to terminate access temporarily, permanently, or delete the user account without permission from the user.


9) Intellectual property rights


Ownership, copyright, trademarks and other intellectual property rights of the content sent to users and shown on the web site of this service belong to Blessed With Love Ltd unless otherwise specified. Lending, copying, saving, editing, modifying, transferring, presenting or any other exploitation of the content even partially without a written agreement from Blessed With Love Ltd. beforehand is strictly forbidden.


10) Personal data collection and use


Blessed With Love Ltd collects and handles personal user data in accordance with with the Personal Data Act (FI) and the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.


User will give consent to collection and handling of their personal data when creating an account.


For more information please see our Privacy Policy


-------------------------

NO FEAR SCHOOL-KURSSIEN SOPIMUS- JA PERUUTUSEHDOT


1) Tilattu digitaalinen palvelu: Blessed With Love Ltd:n toteuttama verkkokurssi. Palvelun sisältö, aikataulu ja kokonaishinta on kuvattu ilmoittautumislomakkeen yhteydessä.


2) Palvelun tarjoaa Blessed With Love Ltd. Rekisteröity toimisto: Blessed With Love Ltd/Daffodil Accounting Ltd, Elstree Studios. Shenley Road. Borehamwood. Herts WD6 1JG. United Kingdom. [email protected]


3) Digitaalisten palvelujen (muun muassa Verkkovalmennukset) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä.


Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön.


4) Tämän sopimuksen tarkoittama digitaalinen palvelu on yhteensopiva kaikkien nykyaikaisten web-selainohjelmistojen kanssa ja vaatii täten tietokoneen, älypuhelimen tai tablet-laitteen toimiakseen. Kuluttaja vastaa itse soveltuvan laitteen ja selainohjelmiston hankkimisesta sekä kaikista tähän liittyvistä kuluista. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa mahdollisesta kuluttajalla käytössä olevan laitteiston ja palvelun yhteensopimattomuudesta.


5) Jokainen osallistuja tekee palvelussa ohjatut harjoitukset omalla vastuullaan, alle 18-vuotiaat huoltajan luvalla. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa osallistujille mahdollisesti aiheutuvista vammoista, sairauksista tai tapaturmista.


6) Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.


7) Rekisteröityminen

Palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus (joka on yleensä käyttäjän sähköpostiosoite) ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Blessed With Love Ltd ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Blessed With Love Ltd:lle. Blessed With Love Ltd voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.


8) Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Blessed With Love Ltd pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

- laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;

- hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;

- Blessed With Love Ltd:n tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;

- Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä; muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;

tekeytyminen toiseksi henkilöksi;

muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;

viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;

mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja

minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Blessed With Love Ltd tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli Blessed With Love Ltd harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Blessed With Love Ltd voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.


9) Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai Blessed With Love Ltd Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Blessed With Love Ltd:lle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Blessed With Love Ltd:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.


10) Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Blessed With Love Ltd käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Blessed With Love Ltd voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin Palveluun rekisteröitymisvaiheessa.


11) Henkilötietojen käyttäminen

Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi Blessed With Love Ltd:lle, Palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja Blessed With Love Ltd:n liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi.

Blessed With Love Ltd saattaa kerätä Palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Blessed With Love Ltd kerää henkilötietoja käyttäjästä, kun käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi tai kun hän päivittää profiiliaan tai käyttää Palvelua.

Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Blessed With Love Ltd:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.


12) Muut ehdot ja määräykset

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Iso-Britannian lakia.